Prejsť na: navigácia, hľadanie

Pomoc:Úvod

Zelená Wiki využíva projekty MediaWiki, Semantic MediaWiki a BootstrapSkin – pre úplný prehľad nainštalovaného software navštívte stránku Špeciálne:Verzia.

Vytvoriť novú stránku je jednoduché – ak nechcete, nemusíte sa venovať formátovaniu, stačí, ak vytvoríte jej obsah. Pre možnosti úprav, formátovania, vkladania obrázkov a pod. si pozrite stránku Pomoc:Úpravy.

Vytvoriť novú stránku môžete tromi spôsobmi:

  • Kliknete na Hľadať, zadáte názov stránky alebo presný pojem. Ak vám vyhľadávanie neukáže žiadny výsledok, kliknite na červený odkaz pre vytvorenie novej stránky
  • V rámci už existujúcej stránky vytvorte odkaz. Uložte stránku, a kliknite na novovytvorený červený odkaz.
  • Vytvoríte a spustíte novú URL adresu stránky, ktorú chcete vytvoriť, vo formáte http://www.zelenawiki.sosna.sk/index.php/Názov_Vašej_Stránky


Obsah Zelenej Wiki je šírený pod licenciou CC BY-SA 3.0. Pridávaním, úpravou, šírením, alebo iným využívaním obsahu Zelenej Wiki sa zaväzujete dodržiavať pravidlá licencie:

Dielo smiete:

  • Zdieľať - rozmnožovať a distribuovať materiál prostredníctvom akéhokoľvek média v akomkoľvek formáte
  • Adaptovať - dielo upravovať, pozmeňovať, alebo naň nadväzovať za akýmkoľvekom účelom, a to aj komerčným.


Za týchto podmienok:

  • Uvedenie autorov - Je Vašou povinnosťou uviesť autorstvo, poskytnúť s dielom odkaz na licenciu a vyznačiť Vami vykonané zmeny. To môžete docieliť akýmkoľvek rozumným spôsobom, nikdy však nie takým spôsobom ktorý by naznačoval, že by poskytovateľ licencie schvaľoval alebo podporoval Vás alebo Váš spôsob použitia diela.
  • Zachovajte licenciu - Ak budete toto dielo upravovať, pozmeňovať alebo naň nadväzovať, musíte svoje odvodené diela vystavovať pod rovnakou licenciou ako pôvodné dielo.
  • Žiadne ďalšie obmedzenia - Nesmiete použiť zákonné obmedzenia alebo účinné technické prostriedky ochrany, ktoré by obmedzovali ostatných v možnostiach, poskytovaných touto licenciou.