Prejsť na: navigácia, hľadanie

O.z. Svatobor

Občianske združenie Svatobor realizuje svoje poslanie v kontexte hlavného projektu "Založme spoločne ekofarmu!" Spomenutý projekt sa od začiatku realizácie v roku 2006 prioritne zameriava na podporu naplnenia vízie potravinovej a energetickej sebestačnosti rómskych komunít prostredníctvom realizácie trvalo udržateľných praktík organického poľnohospodárstva.

Hlavnými cieľmi projektu sú:

  • vytváranie príležitostí pre farmársku činnosť ľudí, ktorí trpia hladom, podvýživou a zlým zdravotným stavom;
  • pomoc pre legálne získanie paliva pre komunity z osád bývajúce v nevykúrených obydliach;
  • podpora vytvárania pracovných miest pre dlhodobo nezamestnaných v rámci kompostovania bioodpadov a záhradníckej činnosti;
  • kultivácia a obnova životného prostredia narušeného priemyselnou činnosťou;
  • zmierňovanie, či prípadne ideálne i predchádzanie intolerancii a etnickým konfliktom Rómov s nerómskou majoritou;
  • environmentálna výchova, výučba, realizácia osvetovo-školiacich činností a sociálna terénna práca.

Združenie je tak svojím zameraním pilotnou iniciatívou na východnom Slovensku, ktorá spoločne s Rómami nie nejako náhodne, jednorazovo, ale dlhodobo a systematicky rozvíja najmä farmársku činnosť.

Kontakt

Občianske združenie Svatobor,
PhDr. Štefan Straka (štatutárny zástupca),
0911 377 536, 057/4450042,
svatobor@centrum.sk
http://www.svatobor.estranky.sk/
https://www.facebook.com/pages/Svatobor/288405657856826?fref=ts

zber-jablk.jpg

Zber jabĺk

obnova-skalky.jpg

Obnova skalky

rylovanie-zahrady.jpg

Rýľovanie záhrady