Prejsť na: navigácia, hľadanie

Komunitná záhrada Sídlisko III. Prešov

Komunitná záhrada Sídlisko III. Prešov, začala vznikať v spolupráci občianskeho združenia SOSNA a občianskeho združenia Barlička na jar v roku 2014. V krásnom areáli – bývalom sade, ktorý bol na tomto mieste založený ešte pred výstavbou sídliska, stoja ešte stále jablone. Rodia jablká starých odrôd a vytvárajú tieň pre návštevníkov záhrady. Sú to klienti denného a pobytového centra, materského centra, centra voľného času, seniori, dospelí a mládež s telesným postihnutím, ktorým sa OZ Barlička venuje. Postupne, ako rástli záhony v záhrade - vyvýšené pre vozíčkarov, nižšie pre ostatných - pribúdali aj záhony pre škôlkarov a školákov z blízkych materských a základných škôl na sídlisku. Komunitná záhrada má za sebou svoju prvú sezónu: od vysievania semienok, cez priesady, starostlivosť o ne, vysádzanie jedlých kríkov, starostlivosť o rastliny počas leta a jesenný zber prvej úrody so záverečnou prípravou záhrady na zimu. Mnoho dní, spoločnej práce, ale aj zábava, nové priateľstvá, nové zručnosti, ktoré záhrada všetkým priniesla. Úspech buduje úspech a preto pri plánovaní ďalšej sezóny a dizajnu záhrady prešovskí komunitní záhradkári uvažujú o ďalších prvkoch, ktoré záhradu spestria. Vytvoria nové zóny pre výučbu, oddych, ďalšie pestovanie, hry, zábavu a mnoho iného. Základom pre vznik a fungovanie záhrady boli ľudia z Barličky, ochotní sa naučiť nové veci, ale aj zapojiť sa do fyzickej práce. Každý takým kúskom, ako dokázal. Preto je záhrada spoločným dielom a spoločným úspechom všetkých.

Web: https://www.facebook.com/komunitnazahradaSIII