Prejsť na: navigácia, hľadanie

BioLETS

Biolets je nepeňažná výmenná burza biologických produktov z naších záchrad polí a sadov. Chceme, aby sa zlepšila spolupráca a výmena skúseností ľudí, ktorí majú záujem o biologické pestovanie a zdravé potraviny.

15952005117_f5e6119e45_z.jpg

Rozhovory na BioLETS-e, SOSNA o.z.

LETS je skratka pre Local Economy Trade System, teda miestny ekonomický obchodný systém, ktorý vo svete je známy ako systém nepeňažný. Je to systém výmenný, teda vymieňame si "niečo" za "niečo", v našom prípade všetko, čo je BIO, či už zo záhrady, alebo z lesa, jednoducho všetko, do čoho ľudia vložili vlastnú energiu. Stačí potom nájsť človeka, ktorý potrebuje práve to, čoho máte nadostač a výmenou za to dostať niečo, čo ten druhý nemá. Jednotka výmeny: spokojnosť oboch vymieňajúcich si. Takto ľudia môžu priniesť semená, džemy, plodiny, hľuzy, trsy rastlín, priesady, byliny čerstvé či sušené, domáce oleje, tinktúry, liečivé mastičky, kečupy, octy a pod..

15951684049_0e0fe4fb59_z.jpg

Príklad ponuky na BioLETS-e, SOSNA o.z.

Skúsenosti

Keďže skúsenosti z predchádzajúcich BIOLETS-ov ukázali, že je dobré sa na nich dopredu pripraviť a vedieť, čo chystajú ako ponuku a aké potreby majú ostatní, pripravili sme malé ale užitočné zmeny. Preto sme pripravili formulár, kde každý z vás napíše svoju ponuku (čo asi donesiete na BIOLETS) a dopyt (čo by ste chceli, čo vám chýba). Všetko spracujeme a tak tí, ktorí sa zapoja dostanú spolu s pozvánkou na BIOLETS aj kompletne spracované ponuky a dopyty za účastníkov. Takže sa budete môcť na BIOLETS pripraviť aktuálne.

Ľudia v obci majú svoj zaužívaný pracovný deň, ktorého prirodzenou súčasťou je aj práca na záhradách. Aj vďaka tomu je ich záujme o zapojenie sa do vecí verejných menší, pretože vravia že "nemajú čas". Pri rozhovoroch s ľuďmi v rámci prieskumov a s poslancami či starostami sme rozprávali o tom, ako "zobudiť ľudí", ako ich pritiahnuť na akcie, ako ich informovať takým spôsobom, ktorý by bol aj zaujímavý a ktorý by ľudí nadchol. Ako teda pracovať s verejnosťou. Veľa už bolo urobeného ale stále je čo zlepšovať a vymýšľať spôsoby, ktoré by spojili komunitu a ktoré by boli aj "radostné" aj užitočné. Aby ľudia prišli zasa a aby prišli aj s tým, že niečo pre obec a pre seba urobia.

BIOLETS je jeden z osvedčených spôsobov. SOSNA o.z. ho pripravuje ako samostatnú akciu.