Prejsť na: navigácia, hľadanie

Štvrť Wekerle

Názov projektu: Átalakuló Wekerle – Premena Wekerle

Adresa: 
Wekerle Társaskör Egyesület, Budapešť 1192, Maďarsko

Kontakt na iniciatívu: 
atalakulo.wekerle@gmail.com | http://www.atalakulowekerle.blogspot.hu/

Projekt Átalakuló Wekerle – Premena Wekerle začal asi pred piatimi rokmi, z iniciatívy miestnej komunitnej organizácie Wekerle Társaskör, s podporou miestnych NGO, ako napríklad združenia Védegylet.
Využili sme metodológiu Premeny, adaptovanú na miestny kontext, aby sme sa zorganizovali, čo uľahčil fakt, že Wekerle, najväčšie Záhradné mesto v Európe, už má vybudované prírodné prostredie, ktoré posilňuje komunitné väzby. Informácie a dobré nápady sa šíria rýchlo; je tu pocit "vidieckeho" života, napriek tomu, že Wekerle leží na predmestí dvojmiliónovej Budapešti.


2009-2010

Začali sme pracovať na podnietení fantázie miestneho obyvateľstva prostredníctvom komunitných udalostí, ako napríklad "Zelené soboty", ktoré boli zmesou praktického a inšpirujúceho: príďte, a niečo urobte, niečo zjedzte, niečo zdieľajte, niečo sa naučte... Noc "Zelených výhonkov" je predchodcom pracovných skupín, ktoré by sme raz chceli založiť, aktívne spájajúcich tých, ktorí zdieľajú spoločné záujmy, či už je to bicyklovanie, alebo trvalo udržateľné stavebníctvo. "Záhradný kruh" sme vytvorili pre propagáciu miestnej potravinovej sebestačnosti, ľudia sa nadchýnajú pre myšlienku komunitných záhrad. "Kruh vyšívania" zošíva srdcia a duše miestnych ľudí, ako udalosť umenia z recyklovaných materiálov. "Brigáda energie"je prvým skutočne praktickým projektom pre energetickú úspornosť, učiacim ľudí, ako si zaizolovať okná a dvere.

2011

Obdržali sme od samosprávyCenu zelenej štvrte Malá Pešť, za náš príspevok ku miestnemu povedomiu o životnom prostredí.

2012

Vykročili sme od zbierania nápadov ku praktickejším projektom, aby sme vytvorili možnosti zmeny. To zahŕňalo vytvorenie Plánu úspor a obnoviteľnosti energie pre našu štvrť spolu so skupinou miestnych architektov, ktorý miestna samospráva prijala v roku 2013. Podobná štúdia bola tiež vypracovaná za účelom vyriešenia "problému" bioodpadu, ktorý štvrť mala, s odporúčaním pre vytvorenie kompostovacích programov, zásob dreva pre rodiny v núdzi, výroby energie z biomasy – ten ešte samospráva neschválila, ale nevzdávame sa.
Čo sa týka potravín, vytvorili sme týždenný bedničkový systém, so 40-60 pravidelnými dodávkami. Tiež sme sa spojili s asociáciou maloroľníkov, a vytvorili sme týždenný farmársky trh po pracovnej dobe. Námestie tiež využívamie na organizovanie pravidelných "blších trhov", a podobných udalostí "tvorby majetku" a redkucie odpadu.
Podpora miestneho "kuchynského" pestovania je jednou z našich priorít, rovnako, ako ochrana poľnohospodárskej biodiverzity, ktorú sme zrealizovali v pláne "adoptívneho" pestovania tradičných odrôd paradajok, v ktorom bolo 300 rastlín paradajok "adoptovaných" miestnymi záhradníkmi, a semená z nich boli následne zozbierané pre znovuvysadenie a ďalšiu distribúciu. Na začiatku roku 2013 sme mali prvú Výmenu semien (BioLETS), so stovkou účastníkov, a množstvom nadšenia.

Dnes sú našou prioritou školské obedy a dobre organizovaná kampaň na zavedenie kvalitného jedla do škôl. Prispeli sme k vytvoreniu prvej budapeštianskej komunitnej záhrady na pôde samosprávy, a podporujeme miestne školy a škôlky pri vytváraní kuchynských záhrad a sadení tradičných odrôd ovocných stromov. Taktiež organizujeme miestny kurz záhradkárčenia pre miestnych pestovateľov.

Je to dynamický, ale náročný proces, a na začiatu roku 2013 sme mali približne 15 pravidelných dobrovoľníkov, ktorí sa každodenne zapájali do práce na nejakom projekte, alebo službe; tiež máme väčšiu skupinu 20-30 ľudí, ktorí nám pomáhajú na akciách; tiež je tu ale – čo je najdôležitejšie – narastajúci podiel miestnych ľudí, ktorí majú úžitok z plánov organického pestovania, z pravidelných trhov, prispievajúcich ku širšej kultúrnej zmene, ktorú by sme radi videli. Projekt už prerástol zakladateľov, a pokračuje na posilňovaní spolupráce medzi čím ďalej, tým širšou skupinou miestnych ľudí, projektov a organizácií.

Súčasťou tohoto procesu je koučovanie nových iniciatív, odpovedanie na otázky a žiadosti o informácie, rozhovory, a vytváranie príležitostí pre miestne komunitné iniciatívy, ktoré by mohli smerovať podobným smerom, navzájom sa učiť v nádeji na vznietenie širšej zmeny.